KONGRE TEMASI
 
Gastronomi ve Turizm İlişkisi
 
 • Yerel Mutfak - Turizm İlişkisi
 • Gastronomi Turizminde Rehberlerin, Şeflerin ve Yerel Restoranların Etkisi
 
Gastronomi ile ilişkili Turizm Strateji ve Politikaları
 
 • Restoranlar, Hotel-Restoranlar, Konuk Evlerinde Gastronomi Mirası Üzerine Stratejiler ve İşbirlikleri
 • Gastronomi ile İlişkili UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi, UNESCO Gastronomik Yaratıcı Şehirlerin Sürdürülebilir Turizm Politikaları ve Stratejileri
 • Yerel Restoranlarda Kalite ve Standartların Geliştirilmesi
 • Gastronomi Turizmi, Mutfak Mirası Politikaları, Ulusal, Bölgesel ve Yerel Kalkınma
 
Gastronomi Turizmi Pazarlaması
 
 • Uzmanlaşmış Gastronomi Turizmi Acentaları ve Tur Operatörleri
 • Gastronomi Turizminin Gelişiminde Festivaller ve Yarışmalar
 • Yerel Halkın Gastronomi Turizmine Bakışı
 • Lüks Gastronomi Turizmi
 • Gastronomi Turizminde Turistin Memnuniyet Düzeyi
 
Gastronomik Miras
 
 • Yerel ve Bölgesel Turizm Gelişiminde Mutfak Müzeleri
 • Tarladan Sofraya Yerel Kültürlerin Korunması ve Kaybolan Değerler
 
Gastronomik Destinasyonlar ve Bölgeler
 
 • Bağ Rotaları Turizmi
 • Zeytin ve Zeytinyağı; Zeytinyağı Rotaları
 • Körfez, Deniz ve Deniz Ürünleri Rotaları
 
Gastronomi, Yemek ve Turizmdeki Akımlar
 
 • Sokak Yemekleri
 • Yeni Gıda Turizm İkonları: Pazar Yerleri, Yenilikçi Gıda Marketleri
 • Bölgesel Turizm Kalkınmasında Coğrafik ve Yerel İşaretlemenin Rolü
 
 
 
Gastronomi ve Turizm Açısından Sosyal Medya, Dernek ve Enstitülerin Rolü
 
 • Gastronomi  Turizminin Promosyonunda Medya ve Sosyal Ağların Etkisi
 • Gastronomi Turizminin Tanıtımı ve Ticarileştirilmesi için Dernekler, Ürün Kulüpleri ve STK'ların Önemi
 • Kaliteli Gıda Turizminin Güçlendirilmesinde ve Geliştirilmesinde Enstitü, Dernek, Vakıf, Üniversiteler ve Gastronomi Akademilerinin Rolü
 
 
Slow Food Hareketi
 
 • İyi Temiz Adil Perspektifinde Gastronomi ve Sürdürebilirlik
 • Yiyecek ve Özgürlük
 • Terra Madre, Yerel Gıda Yollarının Yeniden Keşfedilmesi